oppo a94

Oppo A94 ผ่านการรับรอง ยืนยันชาร์จไฟแรง 30W

Oppo รหัส CPH2203 ผ่านการรับรองจาก Singapore’s IMDA ราวสองสัปดาห์ได้แล้วซึ่งเราพอรู้แล้วว่ารหัสดังกล่าวคือ Oppo A94 จากทาง กสทช. บ้านเรานั่นเอง