OPPO research institute

สถาบันวิจัย OPPO มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออย่างก้าวล้ำ

OPPO แบรนด์มือถือสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นเรื่องกล้องและเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าวัยรุ่นทั่วโลก ได้ประกาศวันนี้ ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีนเปิดตัวสถาบันวิจัย OPPO อย่างเป็นทางการ อีกทั้งความสามารถของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี