pixel 5a 5G

Google อาจยกเลิกการเปิดตัว Pixel 5a ในปีนี้

มีข่าวลือว่า Google อาจยกเลิกการเปิดตัว Pixel 5a 5G ซึ่งเดิมทีโทรศัพท์ดังกล่าวจะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในระยะเวลาใกล้ๆ กันกับ Pixel 4a หรือช่วงสิงหาคม