PMAT HR Awards

ผู้บริหาร AIS คว้ารางวัล นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561

AIS โดย นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล รับรางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 จากโครงการสรรหาและคัดเลือกรางวัลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น (PMAT HR Awards)