poco m2 pro

Poco M2 Pro โผล่ในฐานข้อมูลของ Bluetooth SIG และ Wi-Fi Alliance

เริ่มมีข่าวลือมาบ้างเกี่ยวกับ Poco M2 Pro ว่าที่สมาร์ตโฟนกลุ่ม mid-range ในรหัส M2003J6CI หรือ codename gram ซึ่งล่าสุดได้โผล่ในฐานข้อมูลของ Bluetooth SIG และ Wi-Fi Alliance