Portrait Mode

เวรี่กู้ด !! Samsung Galaxy S8 จะมี Portrait Mode ในการอัพเดทครั้งหน้านี้

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนเรือธง Samsung Galaxy S8 เมื่อตอนนี้ซัมซุงกำลังพัฒนา Portrait Mode ที่สามารถใช้งานบนกล้องตัวเดียวที่มีได้ซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกับการอัพเดทซอฟต์แวร์ในอนาคตอันใกล้นี้