qualcomm snapdragon 778g

Qualcomm Snapdragon 778G เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

Qualcomm Snapdragon 778G เปิดตัวอย่างเป็นทางการผลิตบนสถาปัตยกรรม 6 นาโนเมตร (TSMC) ตามติดจากรุ่นก่อน SD780G ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม 5 นาโนเมตร (Samsung)