realme7

realme เตรียมส่ง realme 7 Pro สมาร์ทโฟนเหนือขั้นไปกับนวัตกรรมการชาร์จ 65W SuperDart Charge พร้อมตอกย้ำคุณภาพกับการเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก TÜV Rheinland

realme เตรียมส่ง realme 7 Pro สมาร์ทโฟนเหนือขั้นไปกับนวัตกรรมการชาร์จ 65W SuperDart Charge พร้อมตอกย้ำคุณภาพกับการเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก TÜV Rheinland