Red Magic 6s Pro

ทีเซอร์ Red Magic 6s Pro เผยถึงท่อหล่อเย็นแต่ดีไซน์คงเดิม

ท่อหล่อเย็นกลายเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สมาร์ตโฟนระดับ High – End ต้องมีเสียแล้วอาทิเช่นเหล่าสมาร์ตโฟนที่มาพร้อม Snapdragon 888+ ซึ่งใน Red Magic 6s Pro ก็จะใช้ชิปเซ็ตดังกล่าวนี้ด้วย