refresh rate 120

ทักทายวันพุธ 19/9/2561 – คาด 10 ตุลาคมเดือนหน้า เปิดตัว Razer Phone 2 Gaming Smartphone

Razer เป็นบริษัทที่ผลิต Hardware สำหรับเล่นเกม ได้ส่ง email ถึงสื่อมวลชน เพื่อให้เตรียมพร้อมวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เอาไว้

ซึ่งก็แทบจะเป็นการยืนยันว่าจะมีการเปิดตัว Razor Phone 2 ซึ่ง Razer เองก็ได้ยืนยันเกี่ยวกับการพัฒนา Smart Phone ดังกล่าวไปก่อนหน้านี้