Rosette nebula

มีภาพ Deep sky objects มาฝากครับ

Deep sky objects หรือวัตถุไกล ๆ บนท้องฟ้า ผมเคยนำมาฝากหลายครั้งแล้ว แต่ภาพชุดนี้เป็นภาพที่ถ่ายมาล่าสุด เมื่อคืนนี้เองครับ 21/12/2017

Rosette Nebula

มาดูของสวยกันครับ ดอกกุหลาบแห่งเอกภพ เนบิวลาดอกกุหลาบ (Rosette Nebula) หรือ Caldwell 49 เป็นเนบิวล่าที่สวยงามมากครับ ไม่น่าเชื่อว่าบนท้องฟ้านอกจากดาว, ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แล้ว ยังมีของสวย ๆ อีกมากมายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อคืนวันที่ 10/11/2560 นี้เองครับ