Rufous-backed Sibia

Rufous-backed Sibia

นกหางรำหลังแดงเป็นนกที่หาดูได้ยาก และเป็นนกใหม่สำหรับผม ภ่ายได้ที่ดอยสันจุ๊ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นี้เองครับ