S20 FE

PDAMobiz Talk: Samsung แก้ไขปัญหาทัชเพี้ยนใน S20 FE แล้ว!!

… ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสมาร์ตโฟนปัจจุบัน ถ้าหากจอภาพตอบสนองต่อการสัมผัสได้ไม่แม่นยำ แน่นอนว่าสมาร์ตโฟนในปัจจุบันนั้น ใช้งานสั่งการต่างๆ ผ่านหน้าจอทั้งหมด สำหรับปัญหาที่ผู้ใช้งาน S20 FE เจอนั้นคือการทัชแล้วมีลักษณะเหมือนการตอบสนองของการสัมผัสไม่ปกติ ซึ่งผู้ใช้งานเจอปัญหานี้โดยทั่วกันในหลายประเทศ ไม่ได้เป็นเฉพาะเครื่องใดเครื่องหนึ่ง จนหลายฝ่ายต่างตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นที่ตัวจอภาพเองหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่เดียว และสำหรับกรณีนี้ทาง Samsung ได้ออกเฟิร์มแวร์มาแก้ไขแล้ว โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่อัปเดตแล้วพบว่าการตอบสนองต่อการสัมผัสดีขึ้น หรือบางรายอาการดังกล่าวหายไป …