S21 FE

PDAMobiz Talk: Samsung อาจยกเลิกวางจำหน่าย Galaxy S21 FE !?!

… มีกระแสข่าวว่าเป็นไปได้ที่ S21 FE อาจจะถูกยกเลิกจำหน่าย เนื่องจากชิปเซ็ตอาจจะขาดแคลน เนื่องจาก S21 FE นั้นใช้ชิป Snapdragon 888 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับที่ใช้ใน Galaxy Flip3 5G ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าคงเป็นการตัดสินใจที่จะยุติสายการผลิต เพื่อจะนำชิปมาผลิต Galaxy Flip3 5G ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า …