Samsung Forum 2018

ซัมซุง ย้ำวิสัยทัศน์การมอบประสบการณ์ใช้งานไอโอทีสุดอัจฉริยะ สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น ในงานซัมซุง ฟอรัม 2018

ซัมซุง นำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งปี พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของการส่งมอบประสบการณ์อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือไอโอที (IoT) เปี่ยมด้วยความอัจฉริยะเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ภายในงานซัมซุง ฟอรัม