samsung galaxy a13 5g

เผยสเปค Samsung Galaxy A13 5G จากคู่มือการใช้งาน

Samsung Galaxy A13 5G ผ่านการรับรอง Bluetooth Certification แล้วและล่าสุดได้มีภาพคู่มือการใช้งานหลุดออกมายืนยันสเปคหลักของตัวเครื่องด้วย