samsung galaxy a30

Samsung Galaxy A30 ได้รับอัพเดทให้สามารถถ่ายวิดีโอ Slow-motion ได้

Samsung Galaxy A30 ได้รับอัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่ในรหัส A305FDDU2ASE5 ด้วยขนาดไฟล์ 459MB ซึ่งหลักๆ เป็นการปรับปรุงในส่วนของกล้องและอัพเดท Security Patch เป็นเดือนมิถุนายนหรือปัจจุบัน

Samsung Galaxy A30 ได้รับอัพเดทปรับปรุงประสิทธิภาพ GPS

Samsung Galaxy A30 ได้รับอัพเดทหลังจากเปิดวางจำหน่ายมาได้ระยะหนึ่งในประเทศอินเดีย โดยอัพเดทดังกล่าวจะทำให้เลขเวอร์ชั่นเป็น A305FDDU1ASD ด้วยไฟล์อัพเดทขนาด 180MB