samsung galaxy a41

มาแน่!! Samsung Galaxy A41 ผ่านการรับรองทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth เรียบร้อย

Samsung Galaxy A41 อีกรุ่นใน A-Series ของปี 2020 ผ่านการรับรองจาก Wi-Fi Alliance และ Bluetooth SIG ยืนยันว่ามาแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้