samsung galaxy a52 5g

Samsung Galaxy A52 5G ปรากฎบน Geekbench เผยใช้ SD750G

ผ่านไปเกือบปีแล้วสำหรับ Samsung Galaxy A51 ที่เปิดตัวไปเมื่อธันวาคมปีก่อน ล่าสุดมีข่าวการสานต่อรุ่นดังกล่าวกับ Galaxy A52 ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพบน Geekbench เรียบร้อย