samsung galaxy buds+

Galaxy Buds+ จะมีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นแต่ไร้ ANC

Samsung Galaxy Buds+ ว่าที่หูฟัง True Wireless รุ่นใหม่ที่ถูกคาดว่าจะเปิดตัวในอีเว้นท์ใหญ่ 11 กุมภาพันธืนี้พร้อมกันกับ Galaxy S20 Series ซึ่งก่อนหน้านี้หูฟังดังกล่าวมีข่าวลือว่าจะไม่มี Active noise canceling ไปแล้ว วันนี้ยังมีการยืนยันข้อมูลอื่นเพิ่มอีก