samsung galaxy f12

Samsung Galaxy F12 ปรากฏบน Geekbench พร้อมเพจทางการก่อนเปิดตัว

Samsung เตรียมปล่อยอุปกรณ์ใหม่ในอินเดียเร็วๆ กับ Samsung Galaxy F12 โดยก่อนเปิดตัวมีภาพออกมาจากทางเพจและมีผลการทดสอบผ่าน Geekbench