samsung galaxy f52

เผยภาพตัวเครื่องจริง Samsung Galaxy F52 ก่อนเปิดตัว

Samsung Galaxy F52 รุ่นใหม่ในตระกูล F คาดว่าจะมีการเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้โดยล่าสุดได้มีผู้ใช้งานบน Weibo ปล่อยภาพตัวเครื่องพร้อมราคาออกมา