samsung galaxy m10s

Samsung Galaxy M10s จะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED และมีกล้อง Ultra Wide

Samsung Galaxy M10s ได้มีรายชื่อโผลไปที่ทาง Android Enterprise เผยถึงขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่า Galaxy M10 นอกจากนี้ในเอกสารดังกล่าวยังเผยรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม