samsung galaxy m11

หลุดภาพเครื่องจริง Samsung Galaxy M11 ยืนยันแบตเตอรี่จุ 5,000mAh

Samsung อยู่ระหว่างการพัฒนาสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่รหัส SM-M115F/DS ซึ่งก็คือ Galaxy M11 ต่อยอดจาก M10 และ M10s เมื่อปีก่อน โดยล่าสุดสมาร์ตโฟนดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากไต้หวันแล้ว ยืนยันใช้แบตเตอรี่ฝังภายใน (แกะฝาหลังไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้เกือบทุกรุ่นละในปัจจุบัน)