samsung galaxy m41

Samsung Galaxy M41 อาจเป็นมือถือจากแบรนด์รุ่นแรกที่ใช้จอ OLED จากผู้ผลิตอื่น

Samsung เดินหน้าใช้งานหน้าจอ OLED อย่างต่อเนื่องผลักดันสู่ตลาดมือถือรุ่นอื่นนอกเหนือจากเรือธง