samsung galaxy s10 5g

Samsung Galaxy S10 รุ่น 5G มีหน้าจอขนาด 6.7 นิ้ว และกล้องรวม 6 ตัว

อย่างที่รู้กันว่า Samsung ได้เปิดตัว Galaxy S10 Series สามตัวที่ประกอบไปด้วย Galaxy S10e, S10 และ S10+ ไปแล้วยังจะมีอีกรุ่นนอกจากรุ่นดังกล่าวอีกคือ Galaxy S10 5G ที่เอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเครือข่ายดังกล่าวจริงจัง