samsung galaxy z flip 3

เผยสเปค Samsung Galaxy Z Flip 3 ผ่านการทดสอบ Geekbench

Samsung Galaxy Z Flip 3 ผ่านการรับรองจาก TENAA เรียบร้อยแล้วเปิดเผยความจุแบตเตอรี่และขนาดตัวเครื่อง ล่าสุดตัวเครื่องได้ผ่านการทดสอบ Geekbench เผยสเปคด้านหน่วยประมวลผล RAM ออกมา

Galaxy Z Flip 3 อาจมีค่าตัวต่ำกว่าเดิม $200 ถูกกว่ารุ่นก่อนหน้านี้

ก่อนหน้าได้ยินข่าวลือมาเหมือนกันว่า Samsung Galaxy Z Flip 3 จะมีค่าตัวถูกกว่ารุ่นก่อนหน้านี้และก็มีอีกแหล่งยืนยันมาแบบเดียวกันคือทาง@FrontTron