Samsung Inverter Wind-Free Plus

ร้อนนี้ ป้องกัน “ฝุ่นพิษ” ภัยร้ายใกล้ตัว ให้ไกลคนที่คุณรัก ด้วยเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศเพื่อสุขภาพ Samsung Inverter Wind-Free Plus

ปัญหามลภาวะเรื่องหมอกควันหรือฝุ่นละอองในอากาศยังคงไม่หมดไปในเร็ววัน และคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรในหลายจังหวัดของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ความขมุกขมัวของอากาศที่เราพบเห็นตามที่ต่างๆ