SchneiderElectric

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยการใช้ IoT ช่วยต่อยอดระบบจัดการพลังงานสำหรับอาคารให้ทันสมัย

หากให้มองศูนย์กลางหรือการเป็น ดิจิทัลฮับ  ระบบจัดการพลังงานในอาคาร หรือ BEMS (Building Energy Management Systems) นับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการทำให้อาคารมีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น เนื่องจากอาคารที่สมาร์ท ก็จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ทำได้ในแบบอัตโนมัติ เช่น เรื่องอุณหภูมิ ระบบอากาศหมุนเวียน