Signify

ฟิลิปส์ ไลท์ติ้ง เปลี่ยนเป็น “ซิกนิฟาย”

“ซิกนิฟาย” (Euronext: LIGHT) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แสงสว่างระดับโลก ได้เปิดตัวชื่อบริษัทใหม่ ตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย โดยบริษัท ฟิลิปส์ ไลท์ติ้งทั่วโลกจะเปลี่ยนสู่ชื่อ “ซิกนิฟาย” (Signify)