SJC2

กลุ่มทรู ประกาศร่วมลงทุนโครงการเคเบิ้ลใต้น้ำสายใหม่ SJC2 เสริมศักยภาพประเทศไทยให้เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประเทศในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มทรูและสมาชิกร่วมโครงการ Southeast Asia – Japan 2 consortium (SJC2) ได้ลงนามข้อตกลงกับ NEC Corporation ร่วมสร้างเครือข่ายสายเคเบิ้ลใต้น้ำประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบสื่อสารระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียเหนืออันได้แก่ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น