Smart Parking

เอไอเอส เดินหน้าสร้างต้นแบบ นวัตกรรม IoT ที่ใช้งานได้จริง จับมือ ม.ขอนแก่น เปิดระบบลานจอดรถอัจริยะ ภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนเมืองขอนแก่นสู่สมาร์ทซิตี้

เอไอเอส จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี IoT บนเครือข่ายอัจฉริยะ NB-IoT เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนสมาร์ทซิตี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม