social network

ในอนาคต Instagram จะอนุญาตให้เราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาสำรองไว้ได้

Instagram Social Network ชั้นนำแห่งการโพสต์ภาพถ่ายซึ่งเกิดขึ้นมาจากการโพสต์ภาพในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ Instagram ไม่เคยให้ทำได้เลยก็คือการสำรองข้อมูลที่เราเคยโพสต์ขึ้นไปบนนั้น แต่ในอนาคตอาจจะอนุญาตให้ดาวน์โหลดมาเก็บได้แล้ว