Sony Alpha

โซนี่ไทยเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายภาพ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 จับมือ 14 มหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมช่างภาพอาชีพแถวหน้าของเมืองไทย สร้างโอกาสคนรุ่นใหม่พัฒนาฝีมือถ่ายภาพ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้สุดท้าทาย  

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าเปิดประสบการณ์ถ่ายภาพให้กับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จจากโครงการ Alpha University Camp ที่ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ โซนี่ไทยได้จับมือกับศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดตัวโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018