sony xperia 8 lite

Sony เปิดตัว Xperia 8 Lite หรือก็คือ Xperia 10 ที่มาพร้อมกล้องใหม่

Sony เปิดตัวสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ Xperia 8 Lite ซึ่งมาในบอดี้เดียวกันกับ Xperia 10 เมื่อกุมภาพันธ์ปี 2019 แต่มีการปรับเปลี่ยนกล้องหลักมาใหม่