sony xperia compact

Sony Xperia Compact รุ่นใหม่พร้อมหน้าจอ 18:9 ผ่านการรับรองจาก FCC แล้ว

นับเป็นข่าวที่น่าแปลกใจไม่น้อยเมื่อมีการยืนยันเรื่องอัตราส่วนหน้าจอของ Sony Xperia Compact รุ่นใหม่ออกมาจาก FCC เองเลยว่าเตรียมใช้งานหน้าจอ Univisium ทีมีอัตราส่วน 18:9 จนได้