Stabilized

รีวิว ไม้กันสั่น 3 แกน ใช้กับมือถือ Android , iPhone FEIYUTECH SPG C 3-axis Stabilized Handheld Gimbal

ปัจจุบัน กล้องถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอในมือถือ เทคโนโลยีต่างๆไปไกลมาก เราแถบไม่ต้องพกต้องเวลาไปเที่ยว ใหเเกะกะเลยทีเดียว เมื่อกล้องมือถือดี ก็ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาต่อยอดให้เราสามารถถือถ่าย ไม่ใช้ภาพมันสั่นไหว ยิ่งเวลาที่เราถ่ายวีดีโอด้วยแล้ว ในขณะที่เดินถือแทบจะดูภาพไม่ได้เลย