stacking

Image Stacking Techniques

ภาพจะออกมาดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความปราณีตของผู้ทำ จะทำได้ยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภาพ จะทำได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของท่านครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ