Taiwan Products

ไต้หวันผนึกกำลังกระตุ้นนโยบายอุตสาหกรรม Thailand 4.0 จัดงานสัมมนา“Taiwan Products & International Press Conference at Metalex 2018, Bangkok”

เจสัน สวี่  (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจของสำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ร่วมกับ จอย ลิ่ว (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA)