Telenor

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวัน Telenor Group ถอดใจขายกิจการทั้งหมดในเมียนมาร์ !!

…Telenor บริษัทเทเลคอมรายใหญ่สัญชาตินอร์เวย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น dtac ในบ้านเราอยู่ด้วยอย่างที่ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งข่าวที่หยิบมาคุยกันวันนี้คือข่าว Telenor ตัดสินใจขายกิจการในเมียนมาร์ทั้งหมดให้กับกลุ่ม M1 (สัญชาติเลบานอน) เข้ามาเป็นผู้บริหารกิจการทั้งหมดแทน โดย Telenor ได้เข้าลงทุนในประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่ปี 2014 จนกระทั่งมีการพยายามเข้าควบคุมกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศจากรัฐบาลทหารหลังมีการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือน ซึ่งมีข้อกำหนดมากมายที่ทำให้ Telenor ประสบความลำบากในการดำเนินกิจการในเมียนมาร์ต่อไป…

ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีมาแรง ปี 2021 ชี้โควิด-19 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ

ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ ภายใต้เทเลนอร์กรุ๊ป ชี้วิกฤตโควิด-19 เร่งการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2021 ตั้งแต่การพัฒนาเพื่อบรรเทาสุขภาพจิตจากความเหงา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปในโลกการทำงาน ความปลอดภัยทางดิจิทัล และปัญหาโลกร้อน