Thai manual

รวมคู่มือกล้อง Canon & Nikon ฉบับภาษาไทย

คู่มือกล้อง Canon & Nikon ฉบับภาษาไทยหลายรุ่นครับ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ 2 ค่ายใหญ่ในประเทศไทยให้ความสำคัญกับการทำคู่มือนี้ออกมาแจกฟรี