The Best Frictionless Mobile Payments Service

TrueMoney คว้ารางวัล “The Best Frictionless Mobile Payments Service” จากงาน The Asian Banker Thailand Country Awards ประจำปี 2018

ทรูมันนี่ ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คว้ารางวัลทรงคุณค่า “The Best Frictionless Mobile Payments Service” จากเวที The Asian Banker Thailand Country Awards ประจำปี 2018