tourist

ดีแทค แฮปปี้ ทัวริสต์ซิม’ ต้อนรับตรุษจีน เปิดตัวบริการเติมเงิน/ชำระเงินออนไลน์ผ่าน ‘อาลีเพย์’ ตอกย้ำซิมการ์ดอันดับ 1 ในใจนักท่องเที่ยวจีน

ดีแทค เปิดตัวบริการเติมเงินและชำระเงินออนไลน์ผ่าน ‘อาลีเพย์’ ให้นักท่องเที่ยวชาวจีน ได้สัมผัสอิสรภาพแห่งการจ่ายเงิน ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น ‘อาลีเพย์’ ทั่วโลก อยู่ที่ 520 ล้านคน