True 5G Digital Thailand

กลุ่มทรูเปิดประสบการณ์ 5G ให้คนไทยสัมผัสเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย “True 5G Digital Thailand

กลุ่มทรูประกาศศักดาผู้นำ 5G เต็มรูปแบบรายแรกในไทย จัดงาน “True 5G Digital Thailand, The 1st Showcase powered by TrueMove H”