True Digital Park Interactive Virtual World

กลุ่มทรู โชว์ระบบนิเวศครบวงจรเพื่อเหล่าสตาร์ทอัพ พบกับ “True Digital Park Interactive Virtual World” ครั้งแรกที่ให้สัมผัสโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แบบเสมือนจริง

กลุ่มทรู ตอกย้ำศักยภาพระบบนิเวศครบวงจรระดับโลก  เดินหน้าเสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทย ในงาน Startup Thailand 2018  ผสานพลัง  “ทรู ดิจิทัล พาร์ค”  ศูนย์กลางด้านดิจิทัลของไทย
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้