trueplookpanya

กลุ่มทรู ส่งมอบ “ห้องเรียนรู้ ทรูอาสา ปลูกปัญญา” ให้กับโรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ส่งมอบ “ห้องเรียนรู้ ทรูอาสา ปลูกปัญญา” พร้อมชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในโครงการทรูปลูกปัญญาให้แก่ โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมี นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง (แถวยืน ซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก เป็นตัวแทนรับมอบ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มทรูคัด 30 เยาวชนผู้สมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มทรูคัด 30 เยาวชนผู้สมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

ร่วมอบรมค่ายปลูกปัญญาธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ 2)