ultra-compact camera

ทักทายวันอาทิตย์: เซ็นเซอร์กล้องขนาดเท่าเม็ดเกลือ ?

สวัสดีวันอาทิตย์ครับ ไม่กี่วันก่อนมีข่าวน่าสนใจคือมีนักวิจัยจาก Princeton University และ University of Washington ได้พัฒนาเซ็นเซอร์กล้องที่มีขนาดเล็กมากๆ โดยเทียบเท่ากับเมล็ดเกลือสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักวิจัยพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องขนาดเล็กมากโดยขนาดเทียบเท่าเมล็ดเกลือ

นักวิจัยจาก Princeton University และ University of Washington ได้พัฒนาเซ็นเซอร์กล้องที่มีขนาดเล็กมากๆ โดยเทียบเท่ากับเมล็ดเกลือสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว