under display camera

Huawei เผย User Interface สำหรับกล้องใต้หน้าจอ

Oppo ได้โชว์เทคโนโลยีการฝังกล้องหน้าไว้ใต้หน้าจอในงาน MWC ของเซี่ยงไฮ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเรารู้อีกด้วยว่า Vivo และ Xiaomi เองก็มี Prototype ดังกล่าวด้วย และคู่แข่งรายใหญ่อีกรายในจีน Huawei ก็ได้กระโดดเข้ามาทำกล้องฝังใต้หน้าจอเช่นเดียวกัน