unleashed

Apple เตรียมจัดงานเปิดตัวสินค้าอีกแล้ววันที่ 18 ตุลาคมนี้

มีการทวีตจากทาง Greg Joswiak เชิญชวนเข้าร่วมงานที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าหรือวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคมนี้ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นงานอะไร