us

สหรัฐกำลังหารือเรื่องการแบน Huawei ในปี 2020

สหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตในการแบน Huawei ในปี 2020 ซึ่งมีข่าวจาก Bloomberg ว่าหน่วยงานของสหรัฐกำลังออกกฎในการปฏิเสธเทคโนโลยีจาก Huawei อยู่